June 28, 2019 AKTUALITĀTES

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” astoņām pašvaldībām, kapitāldaļu turētājām, 2019. gada pirmajā pusē iesniedza aprēķinātu nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu (savākšana, pārvadāšana, pirmsapstrāde).
27. jūnijā, līdz ar pēdējo pašvaldības domes sēdi, tika pieņemts lēmums, mainīt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. augustā.
Tabulā (tabula Nr. 1) ir norādītas pozīcijas, kas veido nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. Šobrīd tilpuma/masas attiecība ir šāda – 1m3 = 0,158 t. No 1. augusta tilpuma/masas attiecība būs – 1m3 = 0,105 t. Pateicoties izmaiņām tilpuma/masas attiecībā, vairāk kā uz pusi tiks samazināta maksa par – dabas resursu nodokli, samazināsies arī nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponenete (par 0,22 EUR).
Ir arī pozīcijas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, kas no 1. augusta palielināsies. Pozīcija – nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa palielināsies no 1,70 EUR (bez PVN) uz 6,76 EUR (bez PVN). Šīs pozīcijas izmaiņas pamatojamas ar:

  • izdevumiem par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, pāršķirošana);
  • izdevumiem par tranporta pakalpojumiem;
  • degvielas izmaksām.

                     
* NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi

Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 12,84 EUR/m3 (ar PVN), bet, no 1. augusta – 15,90 EUR/m3 (ar PVN).
Tabulā (tabula Nr. 2)  ir norādīts, kā mainīsies 1 konteinera iztukšošanas reizes maksa, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Apsaimniekošanas maksas palielināšanās neietekmēs iepriekš noslēgto līgumu darbību.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Ilmane