December 5, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums „METĀLA TVERTNES DĪZEĻDEGVIELAS UZGLABĀŠANAI IEGĀDE”. PIEJURA 2016/9

Noslēdzies iepirkums „METĀLA TVERTNES DĪZEĻDEGVIELAS UZGLABĀŠANAI IEGĀDE”. Iepirkuma identifikācijas numurs PIEJŪRA 2016/9. Iepirkuma priekšmets ir jaunas metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai piegāde, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.2

Līgums  noslēgts ar SIA “Ecotechno”, Reģ. Nr. 44103082675. Līguma summa EUR 7960 (bez PVN)