February 6, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums „Veselības apdrošināšana”. PIEJURA  2017/1

Noslēdzies Iepirkums „Veselības apdrošināšana”. Iepirkuma identifikācijas numurs PIEJŪRA 2017/1. Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana AAS „Piejūra” darbinieku veselības apdrošināšanā uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.3

Līgums  noslēgts ar AS “Seesam Insurance Latvijas filiāle“, Reģ. Nr. 40103475609. Gada apdrošinājuma summa katram darbiniekam ir 6300 eur.