October 23, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums „ATKRITUMU KOMPAKTORA REMONTDARBU UN SERVISA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA”

 Noslēdzies iepirkums „ATKRITUMU KOMPAKTORA REMONTDARBU UN SERVISA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA”. Iepirkuma identifikācijas numurs PIEJŪRA 2016/10. Iepirkuma priekšmets ir atkritumu kompaktora TANA Gx320 remonta darbi un servisa pakalpojuma nodrošināšana, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Līguma izpildes vieta – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.4

Līgums  noslēgts ar SIA “Dantes Invest”, Reģ. Nr. 40003811003. Līguma summa EUR 39 296, 84 (bez PVN)