April 13, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums “Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde” PIEJURA 2018/2. Iepirkuma priekšmets ir tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu jaunu atkritumu savākšanas automašīnu piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vajadzībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/2. Līgumu noslēgts ar SIA “MECHANICA”, Reģ. Nr. 40103294557, par summu – 652 940 (EUR, bez PVN).

Līgums Nr. 236: (4.-5.lpp)  (1.-3.lpp)