Noslēdzies iepirkums “DEGVIELAS PIEGĀDE” Piejūra 2018/12.  Iepirkuma priekšmets – tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas degvielas un Adblue piegāde Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vajadzībām. Identifikācijas Nr. PIEJŪRA 2018/12.

Līgums noslēgts ar:

  • SIA “LATEVA”, Reģ. Nr.: 49003002664

Līgums Nr. 273

Līgums Nr. 274

Līgums Nr. 275