July 11, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums

Noslēdzies iepirkums Ķimikāliju, sārmaino un skābes membrānu mazgāšanas līdzekļu, reakcijas inhibitoru un membrānu kondicionieru reaģentu piegāde atkritumu apglabāšanas poligona „Janvāri” jaunās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu. Identifikācijas numurs PIEJURA 2016/5.

Iepirkumu komisijas sēdes protokols

Līgums tiks slēgts ar SIA “EURECO” par 41 970 EUR (bez PVN)