March 2, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums „Kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā”

Noslēdzies SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/2. Iepirkuma priekšmets ir jauna kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Iepirkumu komisijasprotokols Nr. 4

Līgums  tiks noslēgts ar SIA “Swedbank līzings“, Reģ. Nr. 40003240524. Līguma summa EUR 20 245, 11 (bez PVN)