January 26, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums “Metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai iegāde” PIEJURA 2017/11

Noslēdzies iepirkums “Metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai iegāde” Nr. PIEJURA 2017/11. Iepirkuma priekšmets – ir jaunas metāla tvertnes dīzeļdegvielas uzglabāšanai piegāde, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/11. Līgums noslēgts ar SIA “ECOTECHNO”, Reģ. Nr. 44103082675, par summu – 9450,00 (EUR, bez PVN)

Līgums Nr. 209

Izraksts