October 5, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums PIEJŪRA 2017/6

Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” pēc atklātā konkursa iepirkumā PIEJURA 2017/6 par līguma piešķiršanas tiesībām „Kompetentas institūcijas pakalpojuma nodrošināšana uzņēmumam “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” darba aizsardzībā, ar papildus tiesībām sniegt juridiskos pakalpojumus un apmācību, kā izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai izglītības iestādei ”  2017.gada 2.oktobrī noslēdza līgumu ar SIA “FUTURE DEVELOPMENT”.

Līgums Nr.190