July 11, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums “Transportlīdzekļa noma”

Noslēdzies iepirkums Transportlīdzekļa noma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.Identifikācijas numurs PIEJURA 2016/6.

Iepirkumu komisijas sēdes protokols

Līgums noslēgts ar SIA “FS NOMA” 41 384, 16 EUR ( bez PVN)