March 19, 2018 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies iepirkums “Veselības apdrošināšana” Nr. PIEJURA 2018/3. Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana AAS „Piejūra” darbinieku veselības apdrošināšanā uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2018/3 . Līgums noslēgts ar AAS “BTA Baltic Insurance Company”, Reģ. Nr. 40103840140, par summu – 5 450.00 (EUR, bez PVN).

LĪGUMS Nr. LVB1_3001/07-11-2018-268