Noslēdzies iepirkums “VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA” PIEJŪRA 2019/1. Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana AAS “Piejūra” darbinieku veselības apdrošināšanā uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. Identifikācijas Nr. PIEJŪRA 2019/1.

Līgums noslēgts ar:

  • AAS “BTA Baltic Insurance Company”, Reģ. Nr. 40103840140, par summu – 21 352,00 (EUR)

Līgums Nr.270