December 29, 2014 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

2014.gada 29.decembrī noslēdzās SIA “AAS “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Veselības apdrošināšana”, identifikācijas Nr. PIEJURA 2014/5. Līgums noslēgts ar AAS „Balta”, reģistrācijas numurs 40003049409, par SIA „AAS „Piejūra”” darbinieku veselības apdrošināšanu par piedāvājumā norādīto summu EUR 8268,00

Izraksts no protokola

PROTOKOLS