October 10, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies ieprikums “Sadzīves atkritumu konteineru piegāde” PIEJURA 2017/10

Noslēdzies ieprikums “Sadzīves atkritumu konteineru piegāde” Nr. PIEJURA 2017/10 . Iepirkuma priekšmets – tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vajadzībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/10. Līgumu noslēgts ar SIA “Eco Teh Baltia”, Reģ. Nr. 40103571345, par summu – 519 119 (EUR, bez PVN)

Līgums Nr. 212 (1-2 lpp)   (3-4 lpp)

Iepirkuma procedūras ziņojums