July 15, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies izsludinātais iepirkums “Automašīnas noma”

Noslēdzies iepirkums Automašīnas noma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.Identifikācijas numurs PIEJURA 2016/7.

Iepirkumu komisijas sēdes protokols

Līgums noslēgts ar SIA “FS NOMA” par 35 742, 24 EUR ( bez PVN)