January 21, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

2016. gada 25.decembrī noslēdzās SIA “AAS “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Veselības apdrošināšana”, identifikācijas Nr. PIEJURA 2016/1. Līgums tiks slēgts ar AAS „Balta”, reģistrācijas numurs 40003049409, par SIA „AAS „Piejūra”” darbinieku veselības apdrošināšanu par piedāvājumā norādīto summu EUR 11 700,00

Izraksts no protokola