July 2, 2017 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Degvielas piegāde”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/5.

Noslēdzies SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” izsludinātais iepirkums „Degvielas piegāde. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJŪRA 2017/5. Iepirkuma priekšmets ir degvielas piegāde – cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Tukuma Administrcija un PŠS Tukums, Tukuma novads, Dienvidu iela 1, Rīgas iela 1, un PŠS Roja, Roja, Rojas novads. Līguma termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Līguma Nr: 179 (Tukums)

Līgums  tiks noslēgts ar SIA “Virši-A“, Reģ. Nr. 40003242737. Līguma summa EUR 46 648 (bez PVN)

Līguma Nr: 180 (PŠS Roja)

Līgums tiks noslēgts ar SIA “ASTARTE-NAFTA”, Reģ. Nr. 40003276964. Līguma summa EUR 4065 (bez PVN)

Līguma Nr: 181 (CSA poligons “Janvāri”)

Līgums tiks noslēgts ar SIA “LATEVA”, Reģ. Nr. 49003002664. Līguma summa EUR 114909.09 (bez PVN)

Noslēgts līgums nr.188 ar SIA “Cirkle K Latvia”, reģ.nr.40003064094, 01.09.2017. , līguma summa EUR 28798.00 ( bez PVN).