March 31, 2014 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēdzies SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” izsludinātais iepirkums “Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”. /ID PIEJŪRA 2014/1/

Iepirkuma priekšmets – vides monitoringa veikšana sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri” 2014. un 2015.gadā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Līgums par pakalpojuma veikšanu noslēgts 2014. gada 31. martā ar SIA “DGE Latvia” (Reģ.Nr. 40103643766) par summu: EUR 8893.00 (bez PVN).

LĪGUMS

IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 6

Pasūtījuma izpildes termiņš: 2015. gada 31. decembris.