February 2, 2015 ZĪMĒJUMU KONKURSS

Noslēdzies skolēnu zīmējumu konkurss „Tīrs ūdens – dabas velte” un noskaidroti skolēni, kuru zīmējumi veidos jauno – 2016. gada kalendāru. Konkursu jau sesto gadu rīko SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, lai veicinātu skolēnu izglītošanu par vides aizsardzību, aicinātu bērnus un jauniešus rūpēties par dabas resursu saglabāšanu, kā arī radītu interesi par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu.

Skolēnu atsaucība ar katru gadu pieaug un šogad konkursā piedalījās jau 405 dalībnieku no 48 Piejūras reģionā esošajām izglītības iestādēm. Tas ir par 100  dalībniekiem un  32 skolām vairāk kā aizvadītajā gadā. Priecē, ka šogad konkursā piedalījās skolēni no visām Piejūras reģionā esošajām deviņu pašvaldību izglītības iestādēm, bet aizvien grūtāk ir izvērtēt zīmējumus, jo maksimums kalendārā var iekļaut līdz 35 zīmējumiem.

KALENDĀRU skatīt šeit

Šogad, Jūrmalas pilsētu pārstāvēja 10 izglītības iestāžu – Majoru vidusskolas, Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis”, Slokas pamatskolas, Jūrmalas mākslas skolas, Jūrmalas internātpamatskolas, Kauguru vidusskolas, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, Jūrmalas Alternatīvās skolas, Mežmalas vidusskolas un Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņi. Kalendārā redzēsim Jūrmalas mākslas skolas audzēkņu Aleksandras Šaronovas, Lauras Frišas, Elizabetes Porotskajas, Patrīcijas Ulrikas Ratnieces, Sofijas Vorkeles, Annas Diordijevas, Kimas Mišelas, Annas Jurgelevičas, Majoru vidusskolas skolnieces Esfiras Vladas Fiļimonovas un Esteres Kursītes, kā arī Kauguru vidusskolas skolnieces Aleksandras Jubeles zīmējumus.

No Talsu novada konkursā piedalījās 13 izglītības iestāžu – Stendes pamatskolas, Valdemārpils vidusskolas, Talsu Kristīgā vidusskolas, Lībagu sākumskolas, Talsu pamatskolas, Sabiles vidusskolas, Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas struktūrvienības “Valgales skola”, Vandzenes pamatskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas, Talsu sākumskolas, Talsu 2. vidusskolas un tās filiāles Laidzes pamatskolas skolēni. Kalendāru daiļos Stendes pamatskolas skolnieces Kristiānas Kristbergas, Talsu 2. vidusskolas skolēna Aksela Bremses, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas skolēnu Elvitas Pūpolas un Kaspara Jekaboviča, Valdemārpils vidusskolas skolēnu Sindijas Stankes un Sandijas Driņķes un Talsu Valsts ģimnāzijas skolnieces Ketlīnas Kālbergas, kā arī Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas struktūrvienības “Valgales skola” audzēkņu Sniedzes Reines un Sergeja Ščukina zīmējumi.

Tukuma novadu pārstāvēja deviņu izglītības iestāžu – Zemgales vidusskolas, Tukuma internātpamatskolas, Tukuma 2. pamatskolas, Tukuma 2. vidusskolas, Tukuma 3. pamatskolas, Irlavas vidusskolas, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles, Džūkstes pamatskolas un Sēmes sākumskolas skolēni. No tukumnieku iesūtītajiem zīmējumiem kalendārā ievietoti Tukuma 2. vidusskolas Riharda Gudzas, Tukuma 3. pamatskolas skolēnu Marijas Potašovas un Anrija Karčevska, Sēmes pamatskolas skolnieces Sanijas Akmenes, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles skolnieces Ances Šteinas, Irlavas vidusskolas skolnieces Līvas Kalniņas un Sēmes sākumskolas skolēna Jāņa Koikina zīmējumi.

Kandavas novadu pārstāvēja piecu vispārizglītojošo mācību iestāžu – Cēres pamatskolas, Kandavas internātvidusskolas, K.Mīlenbaha vidusskolas, Vānes pamatskolas un Zantes pamatskolas skolēni. Kalendārā būs apskatāmi Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas skolnieces Esteres Jēkabsones, Kandavas internātvidusskolas skolnieču Annijas Barones un Megijas Reķes un Zantes pamatskolas skolnieka Nika Brīvera zīmējumi.

Dundagas novadu pārstāvēja gan Dundagas vidusskolas, gan Dundagas Mākslas un mūzikas skolas, gan Mazirbes speciālās internātpamatskolas skolēni. Kalendārā redzēsim Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu – Elīnas Ozoliņas, Kristīnes Bumbieres, Rasas Ivanovas un Mazirbes speciālās internātpamatskolas audzēknes Evijas Briedes zīmējumus.

No Engures novada darbus iesnieguši dalībnieki no trīs izglītības iestādēm – Engures vidusskolas, Lapmežciema pamatskolas un Milzkalnes sākumskolas. Kalendārā skatīsim Milzkalnes sākumskolas skolnieces Elzas Brences un Engures vidusskolas skolnieces Marijas Vārpiņas zīmējumus.

Nelielo Mērsraga novadu un Mērsraga vidusskolu pārstāvējuši četri skolēni, no tiem kalendārā redzēsim Roberta Staceviča darināto zīmējumu, bet Rojas novadu pārstāvēja Rojas vidusskolas skolēni un Rojas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi. Labākie no Rojas šoreiz izrādījušies – Andrejs Anrijs Vaivods no Rojas Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Paula Kļaviņa un Evelīna Laila Gegerniece no Rojas vidusskolas.

Savukārt no Jaunpils novada Jaunpils vidusskolas zīmējumus iesnieguši pieci skolēni, un Agnetas Anuškovas un Ketijas Krastiņas zīmējumi būs skatāmi arī kalendārā.

SIA „ AAS Piejūra” izsaka pateicību visiem izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem par centību un piedalīšanos zīmējumu konkursā. Kalendārus saņems visi skolēni, kuri piedalījušies konkursā un iesnieguši savus zīmējumus.

Inga Priede

SIA „AAS „Piejūra”” sabiedrisko attiecību speciāliste

T.: 29417255

E-pasts: [email protected]