August 14, 2014 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Noslēgts līgums Eiropas Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/008  „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”ietvaros –„Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība”.

Līgums noslēgts ar  ar SIA “Geo Consultants” (2014. gada 14. augustā).

IEPIRKUMA LĪGUMS

PROTOKOLS

Noslēgts līgums Eiropas Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/008  „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” ietvaros, izsludinātā iepirkuma konkursā „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegāde”. (ID Nr.Piejūra 2012/3KF)

Līgums noslēgts ar  SIA “SCO Centrs” (10.06.2014.)

PROTOKOLS