No 2022. gada 1. aprīļa ir plānotas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) apsaimniekošanas maksā. 

Šobrīd tilpuma/masas attiecība ir šāda – 1m3 = 0,105 t. No 1. aprīļa tilpuma/masas attiecība būs – 1m3 = 0,10243 t. Izmainoties  tilpuma/masas attiecībai, nedaudz tiks samazināta maksa par dabas resursu nodokli, samazināsies arī nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente. .
Savukārt no 1.aprīļa palielināsies nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa no 6,76 EUR (bez PVN) uz 9,33 EUR (bez PVN). Šīs pozīcijas izmaiņas pamatojamas ar:

  • izdevumiem par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, pāršķirošana)
  • izdevumiem par transporta pakalpojumiem
  • degvielas izmaksām