Būvgružu konteinera izmantošanas izmaksas fiziskām un juridiskām personām (no 2022. 1.aprīļa)

 

Izmantojot būvgružu konteinera pakalpojumus, ir jāmaksā par:
  • konteinerā ievietoto saturu (atkritumu veidu atbilstoši izcenojumam);
  • transporta pakalpojumiem (konteiners tiks piegādāts konkrētajā adresē);
  • ja konteiners pie klienta atrodas ilgāk par 24h, ir jāmaksā konteinera nomas maksa 2 EUR/dienā (ar PVN)

 

 

Transporta pakalpojumi, būvgružu konteinera noma no 01.02.2022
Cena (bez PVN) Cena (ar PVN)
Transporta pakalpojumi Tukuma pilsētā 36.35 EUR/1 reize 44.00 EUR/1 reize
Transporta pakalpojumi ārpus Tukuma pilsētas 0.97 EUR/km 1.17 EUR/km
Konteinera noma (7m3) 1.65 EUR/dienā, ja stāv ilgāk par 24h 2 EUR/dienā, ja stāv ilgāk par 24h