Būvgružu konteinera izmantošanas izmaksas fiziskām un juridiskām personām (no 2022. 1.septembra)

 

Izmantojot būvgružu konteinera pakalpojumus, ir jāmaksā par:
  • konteinerā ievietoto saturu (atkritumu veidu atbilstoši izcenojumam);
  • transporta pakalpojumiem (konteiners tiks piegādāts konkrētajā adresē);
  • ja konteiners pie klienta atrodas ilgāk par 24h, ir jāmaksā konteinera nomas maksa.