February 21, 2018 IEPIRKUMI

Par atklāta konkursa nolikumā ietvertiem nosacījumiem. Iepirkums “Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde” PIEJURA 2018/2

Iepirkuma priekšmets ir tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu jaunu atkritumu savākšanas automašīnu piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” vajadzībām. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2018/2.

Par atklāta konkursa nolikumā ietvertiem nosacījumiem

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” iepirkumu komisija saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus atklātā konkursā “Atkritumu savākšanas automašīnu piegāde”, identifikācijas Nr. PIEJURA 2018/2.

Iepirkumu komisijas sniegtās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, iespējams apskatīt šeit:

PAR ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMĀ IETVERTIEM NOSACĪJUMIEM:

Nr.1.

Nr.2.

NOLIKUMS