January 15, 2018 IEPIRKUMI

Par atklāta konkursa nolikumā ietvertiem nosacījumiem. Iepirkums “Sadzīves atkritumu konteineru piegāde” PIEJURA 2017/10

Iepirkuma priekšmets – tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošu sadzīves atkritumu konteineru piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vajadzībām. Identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/10.

Par atklāta konkursa nolikumā ietvertiem nosacījumiem

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” iepirkumu komisija saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus atklātā konkursā „Sadzīves atkritumu konteineru piegāde”, identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/10.

Iepirkumu komisija uz uzdotajiem jautājumiem sniedz šādas atbildes:

          1. Jautājums: Lūgums apliecināt, vai pareizi izprasts nolikums 1.4.2.punkts, proti, ka ar konteineru piegādes termiņu saprot, ka 10 nedēļas pēc līguma parakstīšanas konteineriem jābūt piegādātiem jau saliktā veidā un gataviem lietošanai?

Atbilde: Atbilstoši konkursa nolikums 1.4.2.punktam, konteineri piegādājami pasūtītājam 10 nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas nesaliktā veidā.

          2.Jautājums: Vai nolikuma 3.2.2.punktā minētā prasība profesionālo un tehnisko spēju novērtēšanai iekļauj pretendenta veiktās konteinera piegādes arī 2017.gadā?

Atbilde: Jā.

PAR ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMĀ IETVERTIEM NOSACĪJUMIEM

NOLIKUMS

NOLIKUMA GROZĪJUMI