January 17, 2018 IEPIRKUMI

Par atklāta konkursa nolikumā ietvertiem nosacījumiem. PIEJURA 2017/10

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” iepirkumu komisija saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus atklātā konkursā „Sadzīves atkritumu konteineru piegāde”, identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/10.

Iepirkumu komisija uz uzdotajiem jautājumiem sniedz šādas atbildes:

1. Jautājums: Tehniskajā specifikācijā minēts, ka konteineriem jāatbilst RAL GZ 951/1 normai. Vai pretendents var iesniegt analogu, jo pamatā visur prasa atbilstību ES normai – EN 840?

Atbilde: Konteineriem jābūt ražotiem no HDPE un jāatbilst Eiropas normai EN 840 un RAL-GZ 951/1.

2. Jautājums: Lūgts sniegt informāciju, kāds logo tiks izmantots uz šiem konteineriem, izmēri, toņi, utt.?

Atbilde: Atbilstoši atklāta konkursa nolikuma Tehniskajai specifikācijai uz konteineriem tiks izmantots SIA AAS Piejūra logo baltā krāsā, proporcionāli burtu augstumam. SIA AAS Piejūra logo ievietots pasūtītāja profila adresē: www.piejuraatkritumi.lv pie paziņojuma par atklātu konkursu un EISwww.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā kā atsevišķs pielikums.

PIELIKUMS

3. Jautājums: Lūgts sniegt precizējošu informāciju, kādam ir jāizskatās 1100 l konteinera vākam?

Atbilde: Pasūtītāja profila adresē: www.piejuraatkritumi.lv pie paziņojuma par atklātu konkursu un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā kā atsevišķs pielikums ievietots 1100 l konteinera ilustratīvs paraugs.

PIELIKUMS

PAR ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMĀ IETVERTIEM NOSACĪJUMIEM