June 17, 2018 ZĪMĒJUMU KONKURSS

Lai veicinātu skolēnu izglītošanu par vides aizsardzību, aicinātu bērnus un jauniešus rūpēties par dabas resursu saglabāšanu, kā arī radītu interesi par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un šķirošanu, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” rīko skolēnu zīmēšanas konkursu Piejūras reģiona skolās, katru gadu izvēloties kādu no vides aizsardzības tēmām.

Konkursa tēmas:

2015. gadā  – “Tīrs ūdens – dabas velte!”

2016. gadā – Tūrisma, vides un atpūtas objekti – manā pagastā, pilsētā, novadā!” 

2017. gadā – “Mana pilsēta, novads gadalaikos”

Izvērtējot labākos zīmējumus, tiek izdots mēnešu pārliekamais kalendārs.