April 3, 2016 NOSLĒGTIE IEPIRKUMI

Izsludināts atklāts konkurss “„SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERU PĀRVADĀJUMU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA”. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2016/3. Līguma izpildes vieta – Piejūras reģiona (Talsu novads, Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novads, Tukuma novads, Kandavas novads, Jaunpils novads, Engures novads un Jūrmalas pilsēta). Līguma termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

NOLIKUMS

KONTEINERU SPECIFIKĀCIJA

Nolikumu var saņemt līdz 2016.gada 2.maijam plkst.11:00, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai pasūtītāja mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 2.maijam plkst.11.00, iesniedzot personīgi AAS „Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam.

Piedāvājumi tiks atvērti AAS „Piejūra” birojā Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, 2016.gada 2. maijam plkst.11.00.

Noslēdzies konkurss “SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERU PĀRVADĀJUMU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA”, identifikācijas nr.PIEJURA 2016/3. Līgums noslēgts ar SIA “Ragn-Sells”, reģ. nr.4000355463.