December 21, 2020 AKTUALITĀTES

2020. gada 17. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.
Jaunais tarifs ar DRN 65,00 EUR/t būs spēkā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim (tabula Nr.1).

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu,

EUR/t

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs,

EUR/t

Laika posms, kurā tarifs ir spēkā

65,00

71,02 01.01.2021. – 31.12.2021.

80,00

78,04

01.01.2022. – 31.12.2022.

95,00

85,05

01.01.2023. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai

Tabula Nr.1

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nosaka, ka no 2021. gada 1. janvāra SIA “AAS “PIEJŪRA”” nepiemēro ar SPRK 2o19. gada 8. maija lēmumu NR.89 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 92.nr.) apstiprināto sadzīves atkritumu aapglabāšanas pakalpojuma tarifu 64,01 EUR/t.

Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 16,32 EUR/m3 (ar PVN), bet ar 2021. gada 1. janvāri tā būs – 17,21 EUR/m3 (ar PVN).

Tabulā (tabula Nr.2) ir norādīts, kā mainīsies 1 konteinera iztukšošanas reizes maksa, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Konteinera tilpums

Maksa par 1 iztukšošanas reizi šobrīd Maksa par 1 iztukšošanas reizi, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai Palielinājums

0,140

2,29

2,41 0,12

0,180

2,94

3,10

0,16

0,240 3,92

4,13

0,21

1,100 17,96 18,92

0,96

Tabula Nr.2

Tabulā (tabula Nr.3) ir uzskaitītas pozīcijas, kas veido nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.

2020.g maksa

2021.g maksa

Izmaiņas
EUR

Izmaiņas
%

Pozīcijas

1m3=0,105 t

1m3=0,105 t

NSA apglabāšanas pakalpojuma komponenete, EUR/m3

4,27

4,27

0

DRN, EUR/m3

2,46

3,19

0,73

29,67%

NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR/m3

6,76

6,76

0

NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN, EUR/m3

13,49

14,22

0,73

5,41%

PVN 21%, EUR/m3

2,83

2,99

0,16

NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3

16,32

17,21

0,89

5,45%

Tabula Nr.3

NSA -nešķiroti sadzīves atkritumi
DRN – dabas resursu nodoklis
PVN- pievienotās vērtības nodoklis

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 178

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Larsena