May 24, 2019 AKTUALITĀTES

Astoņās SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” pašvaldībās balsos par uzņēmuma iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

2019. gada 8. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.
Jaunais tarifs ar DRN 60,73 EUR/t būs spēkā no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim (tabula Nr.1).

Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu EUR/t

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs

Laika posms, kurā tarifs ir spēkā

43,00

60,73 10.06.2019 – 31.12.2019.

50,00

64,01

01.01.2020.
līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

Tabula Nr.1

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ir arī sagatavojusi un apstiprināšanai 8 pašvaldībām – kapitāldaļu turētājām (Tukuma, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu novads) nosūtījusi plānoto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā.
Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 12,84 EUR/m3 (ar PVN), bet plānotā – 17,71 EUR/m3 (ar PVN).

Tabulā (tabula Nr.2) ir norādīts, kā mainīsies 1 konteinera iztukšošanas reizes maksa, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Konteinera tilpums

Maksa par 1 iztukšošanas reizi šobrīd Maksa par 1 iztukšošanas reizi, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai Palielinājums

0,140

1,80

2,48 0,68

0,180

2,31

3,19

0,88

0,240 3,09

4,25

1,16

1,100 14,12 19,48

5,36

Tabula Nr.2

Tabulā (tabula Nr.3) ir uzskaitītas pozīcijas, kas veido nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.

Esošā maksa

Plānotā maksa

Izmaiņas

Pozīcijas

1m3 = 0,158 t

1m3 = 0,105 t

Nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponenete, EUR/m3

4,49 4,27

– 0,22

Dabas resursu nodoklis, EUR/m3

4,42 2,11

– 2,31

Nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa, EUR/m3

1,70 8,26 6,56
Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3

12,84

17,71

4,87

Tabula Nr.3

Tuvākajās dienās SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” kapitāldaļu turētāju pašvaldībās notiks balsojums, lemjot par iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.

 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Ilmane

tarifa_izmaiņas