Lai saglabātu un gudrāk izlietotu pieejamos dabas resursus, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” aicina ikvienu Piejūras reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkni un pedagogu iesaistīties konkursā “Palīdzēsim kokiem”, lai veicinātu lietderīgu materiālu izlietošanu un apsaimniekošanu!

Konkursa mērķis
Savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam to nodotu otrreizējai pārstrādei. No nodotās makulatūras atkārtoti tiek ražoti dažādi ikdienā lietojami papīra izstrādājumi, kā piemēram, kartona kastes, salvetes, biroja papīrs u.c., tādējādi, ietaupot ražošanai nepieciešamos resursus

Konkursa norises laiks
Konkurss norisināsies no 2019. gada 2. septembra līdz 2020. gada 31. martam

Makulatūras izvešanas pēdējā diena ir konkursa norises pēdējā diena  gada 31. marts (makulatūra, kas tiks nodota pēc 2020. gada 31. marta, netiks reģistrēta pie kopējā, konkursa laikā nodotā, apjoma)

Nolikums PII
Nolikums skolas

Konkursa koordinatores:
Justīne Ilmane; tālr.nr.: 23116945; e-pasts: [email protected]
Eva Šteina, e-pasts: [email protected]