October 24, 2018 ZĪMĒJUMU KONKURSS

Arī šajā mācību gadā SIA “AAS “Piejūra”” organizē zīmējumu konkursu, kura tēma – “Tev mūžam zaļot, Latvija!”.

Līdz konkursa noslēgumam atlicis mazāk kā mēnesis. Tos jāiesniedz vai jānosūta pa pastu līdz 2018. gada 14. novembrim, SIA “AAS “Piejūra”” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, LV-3101. (Birojs apmeklētājiem ir atvērts katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00.)

Piedalies konkursā, iespējams tieši tavs zīmējums tiks publicēts kādā kalendāra atvērumā!

Ar konkursa nolikumu var iepazīties uzņēmuma mājaslapā:

https://piejuraatkritumi.lv/sabiedribas-izglitosana/zimejumu-konkurss/piedalies-zimejumu-konkursa-tev-muzam-zalot-latvija/

Konkursa dalībnieki, piedaloties konkursā, piekrīt, ka AAS “Piejūra” patur tiesības izmantot radošos darbus, norādot autora vārdu, uzvārdu, kalendāra izveidei un ir tiesīgi tos publicēt sociālajos tīklos u.c., bez saskaņošanas ar konkursa dalībniekiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem.