September 6, 2018 ZĪMĒJUMU KONKURSS

Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies necenties tā, man viņa ir visskaistākā tik un tā. /M. Zālīte/

Kuras, tavuprāt, ir skaistākās, zaļākās un sakoptākās Latvijas vietas? Kā Tu ikdienā rūpējies par savas apkārtnes tīrību?

Latvijas simtgadei par godu, arī SIA “AAS “Piejūra”” gadskārtēji organizētais zīmējumu konkurss aicina padomāt par mūsu valsti. Par to, kā cilvēka ikdienas darbības ietekmē mūsu zemi, kādas paliekošas sekas tās atstāj. Ko katrs savā ikdienā varam mainīt un uzlabot, lai saudzētu Latvijas dabu, mazinātu piesārņojumu un rūpētos par tīru, skaistu valsti arī nākamajos 100 tās pastāvēšanas gados.

Lai piedalītos konkursā:

  • Piejūras reģiona izglītības iestāžu pedagogi nosaka un uzdod audzēkņiem izstrādāt zīmējumus, kas saistīti ar šī gada tēmu;
  • audzēkņi rada mākslas darbus, atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un katra novada iedalītajam kalendārajam mēnesim;
  • katra izglītības iestāde, līdz 2018. gada 14. novembrim, SIA “AAS “Piejūra”” nogādā vai iesūta ne vairāk kā 10 labākos zīmējumus.

 

SIA “AAS “Piejūra”” pārstāvji novērtēs mākslas darbus, labākie tiks iekļauti 2019. gada kalendārā.

Konkursa nolikums – Zimejumu_konkurss