May 10, 2019 AKTUALITĀTES

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.
Jaunais tarifs ar DRN 60,73 EUR/t būs spēkā no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim.


Tarifa darbības teritorija ir Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģions (AAR), kas ietver Jūrmalas, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu un Tukuma novadu pašvaldības.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” (SIA “AAS “PIEJŪRA””) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedz atkritumu poligonā „Janvāri” un uz atkritumu poligona infrastruktūru attiecināmajās Jūrmalas, Tukuma un Rojas atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacijās (PŠS).

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu var iepazīties šeit!  

Atsauce uz publikāciju Latvijas Vēstnesī: https://www.vestnesis.lv/op/2019/92.6