March 21, 2019 AKTUALITĀTES

2019. gada 12. martā, ārkārtas sapulcē, SIA “AAS “Piejūra”” pašvaldību (Jūrmalas pilsētas dome, Talsu, Tukuma, Kandavas, Engures, Rojas, Mērsraga, Dundagas un Jaunpils novada dome) kapitāla daļu turētāja pārstāvji nolēma pilnā sastāvā atsaukt uzņēmuma valdi. Dalībniekiem vienojoties, tika pieņemts lēmums, par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecelt Ēriku Zaporožecu, kura galvenais uzdevums – nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību un veikt pilnu uzņēmuma finanšu auditu.

Ar 21. martu, SIA “AAS “Piejūra”” sāk srādāt jauni struktūrvienību vadītāji, kuriem ir doti uzdevumi un noteikti pienākumi. Uzņēmums sadarbojas ar regulatoru un banku, lai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai varētu tikt iesniegts sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts. Tiek veikta arī analīze, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un optimizāciju. Finansiālu problēmu uzņēmumam nav, visas tekošās izmaksas tiek segtas.

Kopš uzņēmuma valdes maiņas ir pagājusi jau vairāk kā nedēļa. Šajā laikā pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un izpilde nav bijusi traucēta un tā tas būs arī turpmāk.

Jautājumu, neskaidrību vai ieteikumu gadījumā, SIA “AAS “Piejūra”” aicina sazināties, zvanot uz kontakttālruni: 63123306 vai rakstot e-pastu – [email protected].