Pagājušajā nedēļā ar SIA “AAS “Piejūra”” sazinājās Kandavas internātvidusskolas skolotāja, interesējoties par iespēju, uzzināt ko vairāk par uzņēmumu, tā darbības nozari un to, kā tad atkritumu apsaimniekošana tiek veikta Piejūras reģionā. 24. maijā mūsu uzņēmuma pārstāves, vides pārvaldības speciāliste un sabiedrisko attiecību speciāliste, devās uz Kandavas izglītības iestādi, lai izglītotu jauniešus un viņu pedagogus, atbildot arī uz viņiem interesējošiem jautājumiem.
Viesošanās sākumā uzdevām skolēniem jautājumu, vai viņi zina, ar ko tad nodarbojas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums. Uz to arī saņēmām pareizas atbildes: “savāc iedzīvotāju radītos atkritumus”, “nodod atkritumus uzņēmumiem, kas nodarbojas ar to pārstrādi”.
Iepazīstinājām auditoriju ar uzņēmumu SIA “AAS “Piejūra”” – kurus reģionus apsaimniekojam, kā norisinās uzņēmuma darbība. Pastāstījām arī par uzņēmuma struktūrvienībām – Tukuma, Jūrmalas, Rojas pārkraušanas-šķirošanas staciju, Kandavas pārkraušanas staciju un cieto sadzīves atkritumu poligonu “Janvāri”. Informējām, kādus atkritumu veidus uz šīm stacijām var vest un nodot bez maksas, kā arī, par tiem atkritumu veidiem, kuru nodošana ir maksas pakalpojums.
Noskaidrojām, ka daudzi no klātesošajiem ir aktīvi atkritumu šķirotāji gan mājās, gan skolā. Lai pārbaudītu skolēnu zināšanas, noorganizējām aktivitāti. Lielā atkritumu maisā tika ielikti dažādi iepakojumu veidi – plastmasas, kartona, arī tekstila izstrādājumi, stikla un māla trauki u.c. Sagatavojām 3 stilizētus konteinerus – dzelteno un zaļo zvanveida konteineru un zaļo konteineru nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Aktivitātē iesaistījās 3 meitenes un darbu paveica vien ar dažām neprecizitātēm. Bija patīkami dzirdēt, ka, izņemot no maisa baterijas, kādai meitenei uzreiz bija skaidrs, ka tās nav liekamas nevienā no konteineriem, bet, ir jābūt atsevišķai kastītei, kurā liek tikai baterijas. Kastīte, kas paredzēta baterijām, ir pieejama arī Kandavas internātvidusskolā. Meitenes arī zināja, ka plastmasas pudeles, pirms izmešanas attiecīgajā konteinerā ir jāsaplacina.

Paldies skolotājiem par izrādīto vēlmi uzzināt ko vairāk par atkritumu apsaimniekošanas nozari un pareizu atkritumu šķirošanu!