December 12, 2019 AKTUALITĀTES

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa (DRN) likumam, 2019. gadā valstī noteiktā dabas resursu nodokļa likme ir 43,00 EUR/t, bet 2020. gadā tā pieaugs līdz 50,00 EUR/t. Palielinoties DRN likmei, pieaugs SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” poligonā “Janvāri” apglabāto atkritumu izmaksas, līdz ar to arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un citiem uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.
DRN likmi plāno palielināt katru gadu, līdz ar to, katru gadu pieaugs arī SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” pakalpojumu maksa.
Mūsu uzņēmuma mērķis ir motivēt iedzīvotājus aktīvāk šķirot atkritumus, jo par to izvešanu nav jāmaksā, savukārt Eiropas Savienības un Latvijas valsts mērķis – veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.
Aicinām iedzīvotājus izmantot dalīti vāktā iepakojuma šķirošanas laukumus Tukuma, Kandavas, Engures, Talsu, Jaunpils, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadā. Informācija pieejama mājaslapā www.piejuraatkritumi.lv (“pakalpojumi” -> “šķirošanas konteineri”). Arī pārkraušanas-šķirošanas stacijā Tukumā, Jūrmalā un Rojā, pārkraušanas stacijā Kandavā un atkritumu poligonā “Janvāri” bez maksas un par samaksu var nodot dažāda veida atkritumus (informācija pieejama šeit: https://piejuraatkritumi.lv/pakalpojumi/bez-maksas-un-par-maksu-nododomie-atkritumi/).
Tukuma pilsētas privātmāju iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties individuālajai stikla iepakojuma savākšanai. Klientam tiek piegādāts konteiners, kas paredzēts tikai stikla iepakojumam (stikla pudelēm un burkām). Par konteinera piegādi un iztukšošanu nav jāmaksā (ar 2020. gadu, stikla iepakojuma konteiners tiks iztukšots 1x divos mēnešos).
2020. gadā šis pakalpojums tiks piedāvāts arī Talsu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem.
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā un www.facebook.com lapā (AAS “Piejūra”).

Jautājumu vai  neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem, zvanot pa tālruni +371 63123306 vai rakstot uz e-pastu [email protected] .

 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Ilmane