Skolēni arvien biežāk ierodas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” poligonā un atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijās, lai redzētu kā tiek šķiroti atkritumi pa frakcijām, lai tiktu izmantoti otrreizējai pārstrādei. 10. maija rītā, Jūrmalas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā ieradās 110 skolēnu no Olaines 1. vidusskolas struktūrvinības Jaunolaines sākumskolas.

Skolēni projektu nedēļas laikā jau daudz uzzinājuši par sadzīves atkritumu šķirošanas un pārstrādes iespējām, tāpēc ierodoties stacijā uz vietas, izrādīja lielu interesi par aktritumu otrreizējo dzīvi. Skolēni apskatīja stikla un PET pudeļu apcirkņus, tehniskās ierīces, kas pārkrauj un sadala atkritumus, šķirošanas līnijas, presi, kas papīru, kartonu, skārda bundžas vai PET pudeles sapresē lielās ķīpās. Skolēni parādīja praktiski kā PET pudeles pareizi jāsaplacina pirms ievietošanas dalīto atkritumu konteinerā. Skolēni atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem par atkritumu pārstrādi, un balvā saņēma kalendārus ar skolēnu zīmējumiem.