Šobrīd aktīvi norisinās makulatūras vākšana un nodošana, iesaistoties AAS “Piejūra” organizētajā konkursā “Palīdzēsim kokiem!”.

Līdz šim brīdim konkursā ir iesaistījušās tādas skolas kā Tukuma internātpamatskola, Tukuma 2. pamatskola, Tukuma 2. vidusskola, E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola, Smārdes pamatskola, Engures vidusskola, Vaivaru pamatskola, Bulduru Dārzkopības vidusskola, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Kandavas internātvidusskola, Talsu Kristīgā vidusskola, Talsu Valsts ģimnāzija, Lībagu sākumskola, Vandzes pamatskola, Dundagas vidusskola, Kolkas pamatskola, Stendes pamatskola, Upesgrīvas internātpamatskola, Dursupes pamatskola, Rojas vidusskola, Virbu pamatskola, Laidzes pamatskola. Konkursā peidalās arīpirmsskolas izglītības iestādes: PII, Lotte, PII Karlsons, PII Madara, PII Bitīte, PII Austras koks, PII Zvaniņš, PII Saulīte, PII Zvaniņš, PII Kastanītis, PII Papardīte, PII Sprīdītis, PII Pīlādzītis, PII Ķipars, PII Kurzemīte.

Vēl ikvienam ir iespēja piedalīties, jo konkurss norisināsies līdz pat 30. aprīlim, savukārt maija nogalē tiks organizēts noslēguma apbalvošanas pasākums, uz kuru tiks aicināti visi konkursa dalībnieki.

Par savākto makulatūru skolu pārstāvjiem jāinformē AAS “Piejūra” biroja darbiniekus, zvanot pa tālr.: 63123306.

Priecājamies par jau izrādīto interesi un aktivitāti!

Konkursa nolikums vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.

Konkursa nolikums pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.