Arī Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vecākie audzēkņi ir papildinājuši savas zināšanas par atkritumu šķirošanu.
Paldies mūsu sadarbības partneriem par sarūpētajām dāvaniņām – SIA ECO POINT un SIA Zaļā josta