May 6, 2021 AKTUALITĀTES, Vakances

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””

organizē Ekonomista (prof.kl.kods – 263102)

amata kandidātu atlases konkursu

 

 

Ekonomista amata pienākumi

-Vadīt Sabiedrības ieņēmumu un izdevumu daļu plānošanu.

-Plānot, izstrādāt un kontrolēt Sabiedrības budžetu, kā arī konsultēt šajos jautājumos Sabiedrības vadību.

-Izstrādāt un aizstāvēt budžeta projektu valdes sēdēs un Sabiedrības dalībnieku sapulcēs.

-Izstrādāt un sniegt priekšlikumus valdei un Sabiedrības dalībniekiem par finansēšanas prioritātēm.

-Izstrādāt priekšlikumus Sabiedrības budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes palielināšanai.

-Piedalīties Sabiedrības investīciju politikas veidošanā, sniegt priekšlikumus par finansējuma iespēju prognozēm no Sabiedrības budžeta.

-Izstrādāt un iesniegt tarifu projektus valdei, Sabiedrības dalībniekiem, pašvaldībām un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai apstiprināšanai, veikt to regulāru uzraudzību un analīzi.

-Sagatavot budžeta ikmēneša pārskatu valdei un ceturkšņa pārskatu Sabiedrības dalībniekiem.

-Izstrādāt norādījumus, metodikas par budžeta projekta sastādīšanu un ieviešanu, tarifu aprēķinu, maksas pakalpojumu aprēķinu, kā arī citos ar finanšu vadību saistītos jautājumos.

 

Nepieciešamā izglītība un prasmes

-Augstākā izglītība (Bakalaura grāds vai maģistra grāds ekonomikas, vai tai pielīdzināmās jomās, kur studiju programmā tiek apgūta finanšu vadība un grāmatvedība);

–  Vismaz divu gadu profesionālā pieredze finanšu vadībā vai grāmatvedībā;

– Profesionālā darba pieredze ar grāmatvedības programmām;

– Priekšrocība pretendentiem ar profesionālo darba pieredzi:

– valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās;

– sabiedrisko pakalpojumu tarifu izstrādē;

– Eiropas Struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektu grāmatvedībā vai finanšu vadībā;

– ar grāmatvedības programmu Tildes Jumis

– Pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office, Excel), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;

– Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām

– Svešvalodu (t.sk. angļu valodas un krievu valodas) prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;

– Teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes;

– Analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;

 

Piedāvājam

-stabilu darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā,

-pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku,

-atalgojumu 1600 EUR pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas,

-pastāvīgu darba vietu Tukumā.

 

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

– pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, uz aploksnes jābūt norādei: “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” ekonomista amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;

– pieteikumu var iesniegt elektroniski uz e-pastu [email protected] ar norādi “Par kandidātu atlasi uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” ekonomista amata vietu”.

– Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021. gada 17. maijam (ieskaitot).

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

 

Pieteikums satur šādus dokumentus

-dzīves gaitas aprakstu (CV);

-motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību);

-izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;

-citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Iepazīties ar konkursa nolikumu var  šeit