Tieši jaunākā paaudze ir tā, kas rūpējās par atkritumu šķirošanu un apkārtējās vides saglabāšanu. Par to liecina arī gadu no gada pieaugošais dalībnieku skaits, kas čakli un ar lielu atbildību iesaistās makulatūras vākšanā. Mācību gada beigās maijā, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” (AAS „Piejūra”) organizē svētkus, kuros piedalās visi makulatūras vācēji un saņem balvas. Uzvarētāji saņem apmaksātu transportu ekskursijai pa Latviju, bet par katru nodoto tonnu konkursa dalībnieki saņem pretī biroja papīru.

AAS „Piejūra” atgādina, ka izglītības iestādēs – skolās un bērnudārzos turpinās makulatūras vākšanas konkurss „Palīdzēsim kokiem!” . Konkursa mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam tās nodotu otrreizējai pārstrādei, un atkārtoti ražotu papīru. Līdz konkursa noslēgumam atlikuši vien daži mēneši, jo konkurss noslēgsies 28. aprīlī, pēc Lielās talkas.

Priecē, ka izglītības iestāžu audzēkņi, no 35 Piejūras reģiona skolām un bērnudārziem, jau savākuši krietnu daudzumu makulatūru, kas kopumā sastāda jau gandrīz 58 tonnas. Čaklākie šobrīd ir Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolēni, Upesgrīvas internātpamatskolas skolēni, Kandavas internātvidusskolas skolēni, Tukuma 2. vidusskolas skolēni, Dundagas PII “Kurzemīte” audzēkņi, Stendes PII “Saulīte” audzēkņi, Lībagu sākumskolas skolēni, Engures vidusskolas skolēni, Talsu PII “Pīlādzītis” audzēkņi, Jūrmalas PII “Madara” un “Zvaniņš” audzēkņi, Talsu 2. vidusskolas un Talsu Kristīgās skolas  skolēni, Vandzenes pamatskolas skolēni, Kolkas pamatskolas, Tukuma 2. pamatskolas un Tukuma Speciālās internātpamatskolas skolēni, kā arī Talsu PII “Zvaniņš”, PII “Bitīte”, PII “Paprdīte”, PII “Ķipars”, PII “Lotte” PII “Pepija” un PII “Austraskoks” audzēkņi. Centušies arī Tukuma 3. pamatskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Kandavas Mākslas un Mūzikas skolas, Smārdes pamatskolas, Vaivaru pamatskolas, Tukuma E.Birznieka Upīša pamatskolas, Bulduru dārzkopības vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Jaunpils vidusskolas, Pūres pamatskolas un Pastendes pamatskolas skolēni.

Jāpiezīmē, ka konkursā aizvien vairāk iesaistās arī pirmsskolas izglītības iestādes, tāpēc tās tiek apbalvotas savā grupā, un arī šogad konkursa noslēguma pasākums tiks rīkots atsevišķi bērnudārza audzēkņiem un vispārizglītojošo skolu skolēniem. Par noslēguma pasākuma norises vietu un laiku, informēsim.

Par savākto makulatūru skolu pārstāvji aicināti informēt SIA „AAS „Piejūra”” biroja darbiniekus, pa tālr.: 63123306. SIA „AAS „Piejūra””, kas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanu un uzskaiti.