March 31, 2020 AKTUALITĀTES

! Aktuāli paliek iepriekš noteiktie uzņēmuma vadības ierobežojumi vīrusa COVID-19 izplatībai

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” valdes locekļa ziņojums

1) līdz 2020. gada 14. aprīlim tiek PĀRTRAUKTA klientu apkalpošana klātienē un līgumu slēgšana klātienē SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” birojos Tukumā (Rīgas ielā 1) un Talsos (Anša Lerha-Puškaiša ielā 6

Neskatoties uz augstāk minēto, tiks nodrošināta:
– klientu apkalpošana attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski (+371 63123306) vai ar e-pastu starpniecību ([email protected]);
– līgumu slēgšana attālināti (ja iespējams) saziņai izmantojot e-pastu ([email protected])

2) līdz 2020. gada 14. aprīlim tiek PĀRTRAUKTA pakalpojumu sniegšana:
– poligonā “Janvāri”, Laidzes pagasts, Talsu novads;
– pārkraušanas-šķirošanas stacijās:
Jūrmalā, Ventspils šoseja 61;
Tukumā, Dienvidu iela 1;
Kandavā, Daigones iela 20;
Rojā, Rojas novads

IZŅEMOT klientus, ar kuriem iepriekš noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu

3) izvērtējot nepieciešamību, līdz 2020. gada 14. aprīlim tiks samazināta pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar braukšanu uz birojiem, izglītības iestādēm pēc papīra/kartona, plastmasas iepakojuma

! Nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru tukšošana notiek pēc plānotā grafika

 

Saziņai aicinām izmantot tālr.nr.: +371 63123306 un e-pastu: [email protected]