October 30, 2018 AKTUALITĀTES

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā, jo tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādēļ veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Pašlaik Ekoskolu programmā iesaistās vairāk kā 51 000 skolu visā pasaulē. Latvijā līdzdarbojas gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz pat augstskolām.

Katru gadu tiek organizētas Ekoskolu rīcības dienas. Tā ir nedēļu ilga starptautiska kampaņa, kuras mērķis – uzrunāt sabiedrību, vēršot uzmanību nozīmīgām vides problēmām, un rosinot ikvienu uz rīcību, kas varētu palīdzēt šīs problēmas mazināt.

Šogad Rīcības dienu tēma – “Nē vienreizlietojamai plastmasai!”. Arī Tukuma 3. pamatskola iesaistās šajā programmā un SIA “AAS “Piejūra”” pārstāvji devās ciemos, lai apskatītu, kā tad skolēniem un viņu pedagogiem veicas. Tukuma 3.pamatskolas Rīcību dienu kampaņas ietvaros plānotās aktivitātes:

  • izrunāt plastmasas iepakojumu lietderību;
  • veidot vienreizlietojamo iepakojumu – OTRĀS DZĪVES darbnīcas;
  • rādīt filmu un fotogrāfijas par plastmasas iepakojumu kaitējumu dabai;
  • apkopot paveikto.

 

30. oktobrī skolēni kopā ar pedagogiem mēģināja rast pielietojumu vienreizlietojamajiem plastmasas iepakojumiem. No plastmasas maisiņiem tika izveidota gara lecamaukla, kuru skolēni jau uzreiz steidza izmēģināt. Veikalu akciju buketi lieti noderēja, lai izveidotu papīra maisiņus. Tika radīti arī roboti, ziedi un briesmonis, kas sapinies jūrā iepūstajos plastmasas maisiņos.

Paldies aktīvajiem pedagogiem, kuri iesaista jauniešus šādās programmās un aktivitātes, kas aicina raisīt viņu iztēli un domāt radoši!