2018. gada 22. augustā SIA “AAS “Piejūra”” pārstāvji piedalījās Tukuma novada Domes konsultatīvās padomes sēdē. Tajā tika sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

“AAS “Piejūra”” sākotnējais dibināšanas mērķis nebija saistīts ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmums darbību uzsāka 2001. gadā ar mēŗķi – īstenot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Piejūras reģionā.

Jau vairākkārt dažādos plašsaziņas līdzekļos ir vēstīts, ideja par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu uzticēšanu pašvaldības uzņēmumam, no vairākām pašvaldībām, bija izskanējusi jau sen. Apkopojot normatīvajos aktos, Eiropas Savienības dokumentos un tiesu instanču lēmumos norādīto, tika pieņēmts lēmums, ka atkritumu apsaimniekošana ir stratēģiski nozīmīga nozare, tādēļ, sākot ar 2018. gada 28. martu, atkritumu apsaimniekošanu deviņās pašvaldībās veiks SIA “AAS “Piejūra””.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vidējais tarifs Latvijā ir EUR 11,84 (bez PVN). “AAS “Piejūra”” tas ir EUR 9,78 (bez PVN), tāds pats tas ir arī Ventspilī. Mazāks tarifs ir Jūrmalā – EUR 8,24 (bez PVN) un Daugavpilī – EUR 9,39 (bez PVN). “AAS “Piejūra”” piemēro vienādu tarifu visiem iedzīvotājiem, gan tiem, kuri dzīvo pilsētā, gan tiem, kuri laukos.

Konsultatīvajā sapulcē tika sniegta informācija, ka iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties “AAS “Piejūra”” marķētos maisus gan sadzīves, gan bioloģiskajiem atkritumiem. Bioloģisko atkritumu maisi paredzēti nevajadzīgajiem dārzeņiem, augļiem un to mizām, lapām, zālei. Iegādājoties šos maisus, iedzīvotājs jau ir samaksājis arī par tā izvešanu.

Koku zarus, kā arī citus bioloģiskos atkritumus un ne tikai tos, iedzīvotāji var nodot Tukuma pārkraušanas-šķirošanas stacijā.

Konsultatīvās padomes sēdē tika sniegtas atbildes un skaidroti jautājumi par dalīto atkritumu konteineru izvietošanu un saskaņošanu, privātmāju iedzīvotāju atkritumu izmešanu daudzdzīvokļu māju konteineros, atkritumu svēršanu, bioloģisko atkritumu novietnēm dažādās pilsētas vietās u.c.

Laika gaitā ir plānots ieviest EKO somas dalīto atkritumu šķirošanai. Iedzīvotāji, samaksājot vienreizēju maksu, varētu tās iegādāties. Sakrātos atkritumus, “AAS “Piejūra”” iztukšotu bez maksas. “AAS “Piejūra”” plāno arī paplašināt esošos vai izveidot jaunus dalīto atkritumu laukumus, lai šķirošana iedzīvotājiem būtu vēl pieejamāka.