October 15, 2020 AKTUALITĀTES

2020.gada 14. oktobrī vizītē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Juris Pūce apmeklēja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligonu “Janvāri”, kurā piedalījās arī SIA “AAS “Piejūra”” kapitāldaļu turētāji.

Vizītes laikā tika apskatīta CSA poligona “Janvāri” teritorija, iekārtas, darbības zonu sadalījums. Viesi tika informēti par poligona attīstību un plānotajiem projektiem, kas detalizētāk tika apspriests vizītes otrajā daļā.

Pēc teritorijas apskates ministrs un pašvaldību pārstāvji tika aicināti uz sarunu. Tajā SIA “AAS “Piejūra”” valdes loceklis Ēriks Zaporožecs stāstīja par līdz šim paveiktajiem darbiem, kā arī izklāstīja plānotos poligona attīstības posmus turpmākajos gados. Poligonā “Janvāri” tiks pilnveidota bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde, atkritumu šķirošana un no atkritumiem iegūstama kurināmā materiāla sagatavošana.

Apspriesta tika arī atkritumu apsaimniekošana, atbilstoši izstrādātajam Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un administratīvi teritoriālajai reformai, kas pēc 2020. gada paredz pārmaiņas, šobrīd esošo desmit sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu vietā pāriet uz pieciem.

SIA “AAS “Piejūra”” cieto sadzīves atkritumu poligons ir viens no pieciem, kurā plānots saglabāt atkritumu apglabāšanas funkcijas arī pēc 2023. gada.

Justīne Larsena
SIA “AAS “Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste