Šodien viesojāmies Latvijas Bērnu fonda rīkotajā nometnē “Abragciemā”.

Kopā ar nometnes dalībniekiem domājām radoši, radot idejas plastmasas pudeles, stikla burkas un automašīnas riepas otrreizējam pielietojumam.
Aicinājām bērnus padomāt, kā mēs katrs pats un visi kopā varam samazināt plastmasas atkritumu piesārņojumu. Kā mainīt mūsu ikdienu, lai cilvēku rīcības rezultātā netiktu radīts apdraudējums mums pašiem, līdzcilvēkiem, dzīvniekiem un dabai.

Paldies visiem dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos, kā arī, paldies mūsu sadarbības partnerim
SIA ECO POINT par sarūpētajām dāvaniņām!