Šodien SIA “AAS “Piejūra”” pārstāvji viesojās Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte”. Šīs iestādes audzēkņi un pedagogi aktīvi šķiro atkritumus un dara to ne tikai savā izglītības iestādē, bet arī mājās.
Bijām patīkami pārsteigti, ka bērni jau tik daudz ko zina par šķirošanu un, kā apgalvoja iestādes vadītāja, to, kurš atkritumu veids kurā konteinerā ir jāliek, nereti zina pat labāk par pieaugušajiem.
Audzēkņi jau iepriekš bija sagatavojuši trīs spainīšus, kuros likt stiklu, plastmasu, papīru un ievietojuši tajos atbilstošus iepakojuma veidus.
Lai ikviens būtu tik aktīvs, zinošs un kārtīgs šķirotājs!