Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””, vienotais reģistrācijas numurs: 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, 2021. gada 15. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2017. gada 16. februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Sadzīves atkritumu apglabāšana 65 71,02 71,43 1%
80 78,04 77,42 -1%
95 85,05 83,41 -2%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2022. gadā. Izmaiņas ir saistītas ar sadzīves atkritumu apglabāšanas komponentes pieaugumu par 12%, salīdzinot ar spēkā esošā tarifa aprēķinu. Izmaksu pieaugums saistīts galvenokārt ar specializētā autotransporta un iekārtu ekspluatācijas izmaksu pieaugumu. Tajā pat laikā par 15% samazinājušās DRN izmaksas par apglabāto atkritumu daudzumu, kas saistīts atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģiskā procesa uzlabošanu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var  SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra”” birojā Rīgas ielā 1, Tukums, Tukuma novadā, LV-3101 darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 iepriekš sazinoties ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra”” valdes locekli Ēriku Zaporožecu, tālr.: 63123306, e-pasts: piejura@tukums.lv, un vienojoties par konkrētu laiku.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra””, Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 vai elektroniskā pasta adrese: piejura@tukums.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Publikācija Latvijas Vēstnesī: https://www.vestnesis.lv/op/2021/251.DA2

 

 

 

Skip to content