Piejura logo krasains

✆ 63 123 306               @ piejura@piejuraatkritumi.lv

ŠĶIROŠANAS ABC

Ieguvumi no pareizas atkritumu šķirošanas

Atkritumu konteineru saturs, pareizi šķirojot.<br />
10% - elektrotehnika, baterijas, tekstils.<br />
15% - sadzīves atkritumi;<br />
25% - iepakojums;<br />
līdz 50% - bioloģiski noārdāmie atkritumi.<br />
Pareizi šķirojot, iespējams samazināt līdz pat 35% no kopējā rēķina par atkritumu apsaimniekošanu!
Atkritumu konteineru saturs, pareizi šķirojot.<br />
10% - elektrotehnika, baterijas, tekstils.<br />
15% - sadzīves atkritumi;<br />
25% - iepakojums;<br />
līdz 50% - bioloģiski noārdāmie atkritumi.<br />
Pareizi šķirojot, iespējams samazināt līdz pat 35% no kopējā rēķina par atkritumu apsaimniekošanu!
R

Lēnāk pildās sadzīves atkritumu konteiners, līdz ar to mazinās izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo šķirotos atkritumus AAS “Piejūra” savāc bez maksas.

R

Tiek samazināts sadzīves atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzums, paildzinot tā darbību, kā arī saudzējot dabu.

R

Ir iespēja taupīt dabas resursus, jo šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām atkārtoti tiek ražotas jaunas preces.

Skip to content